धुमकेतु आणि महाकवि | अन्य नको वरदान | आकार | आजारीपण | आधार | आला पहिला पाऊस | इच्छा | उन्नती | एक सायंकाळ शिक्षकांसाठी | एकनाथांचा जोगवा | एकनाथांचे रूपक ----थट्टा | ऑफिस | ओळखा पाहू | कविता आणि कवि | काव्य | काहितरी सांगायचे होते.... | काही अभंग | काही अभंग २ | केशवसुत मेले ? | खेळ | घड्याळ | जन पळ्भर म्हणतिल, 'हाय हाय!' | झपूर्झा १ | झपूर्झा २ | तर मग गट्टी कोणाशी ? | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा | तुतारी १ | तुतारी २ | दृष्ट हिला लागली ! | दैनंदिन प्रार्थना | नाम महीमा | निवडक तुकाराम | निवारा | पर्जन्याप्रत | पसायदान | पाऊस | पारवा | पाळणा | पावसाचे गाणे | पेंटिंग | प्रीति | फुलराणी | भूपाळ्या | भोंडल्याची गाणी - | मग विसर हवा तर हा क्षण गे ! | मंदिर गणपतीपुळ्याचे | मरणांत खरोखर जग जगतें! | माझी खेळणी | माझे ताट | मोगर्‍याचा हार | मोरपीस | रंग आला | राजहंस माझा निजला | रुमाल | विहिरीचे गाणे | शांततेची आठवण | शोध | श्रीमहाराष्ट्र गीत | सटवाई | सायंकाळची शोभा | सुखदु:ख | स्वातंत्र्य |