ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा 

योगी पावन मनाचा | साही अपराध जनाचा ||
विश्वरागे झाले वन्ही | संती सुखे व्हावे पाणी ||
शब्द शस्त्रे झाले क्लेश | संती मानावा उपदेश ||
विश्वपट ब्रम्ह दोरा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ||
वरी भगवा झाला नामे | अंतरी वश्य केला कामे ||
त्याला म्हणू नये साधू | जगी विटंबना बाधू ||
आप आपणा शोधूनि घ्यावे | विवेक नांदे त्यांच्यासवे ||
आशादंभ अवघे आवरा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ||
शुद्ध ज्याचा भाव झाला | दूरी नाही देव त्याला ||
अवघी साधने हातवटी | मोले मिळत नाही हाटी ||
अहो आपण तैसे व्हावे | अवघे अनुमानुनि घ्यावे ||
ऐसे केले सद्गुरूनाथे | बापरखुमादेवी कांते ||
तेथे कोणी शिकवावे | सार साधुनिया घ्यावे ||
लडिवाळ मुक्ताबाई | जीव मुद्दल ठायीच्या ठायी ||
तुम्ही तरून विश्व तारा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ||
                                                                      संत मुक्ताबाई