आला पहिला पाऊस 

                            आला पहिला पाऊस
                            शिपडली भुई सारी
                            धरत्रीचा परमय
                            माझं मन गेलं भरी
                            आला पाऊस पाऊस
                            आता धुमधडाक्याने
                            घरं लागली गयाले
                            खारी गेली वाहीसन
                            आला पाऊस पाऊस
                            आता सरीवर सरी
                            शेतं शिवारं भिजले
                            नदी नाले गेले भरी
                            आला पाऊस पाऊस
                            आला ललकारी ठोकत
                            पोरं निघाले भिजत
                            दारी चिल्लाया मारीत
                            आला पाऊस पाऊस
                            गडगडाट करीत
                            धडधड करे छाती
                            पोरं दडले घरात
                            आता उगू दे रे शेतं
                            वर्‍हे येऊ दे रे रोप
                            आता फिटली हाऊस
                            असा पडला पाऊस
                            पावसाची लागे झडी
                            आता खा रे वडे भजे
                            घरामधी बसा दडी
                                                  कवयित्री - बहिणाबाई चौधरी