दैनंदिन प्रार्थना 

१) सकाळी उठल्यावर अंथरुणात बसून करावयाची  प्रार्थना -
                   कराग्रे वसते लक्ष्मी:,  करमध्ये सरस्वती |
                  करमूले तु गोविदः, प्रभाते करदर्शनम ||

२) अंथरुणातून उठून जमिनीवर पाय ठेवताना म्हणायची प्रार्थना -
                  समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्नमण्डले |
                  विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं
                  पादस्पर्श क्षमस्व मे ||
 
३) स्नानाच्या वेळी म्हणावयाची प्रार्थना -
                     गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती |
                    नर्मदे सिंधु कावेरी जलेडस्मिन सन्निधिं कुरु ||

४) अध्ययनाच्या वेळी सरस्वती देवीची प्रार्थना -
                    या कुन्देन्दु तुषार हारधवला
                   या शुभ्रवस्त्रावृता |
                   या वीणावरदण्डमण्डितकरा
                   या श्वेतपद्मासना |
                   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिदैवै: सदा वंदिता |
                   सा मां पातु सरस्वती भगवती नि: शेषजाड्यापहा ||

५) अध्ययनांच्या वेळी गुरुची प्रार्थना -
                गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वरः |
                गुरु: साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ||

६) जेवणापूर्वीची  प्रार्थना -
               वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे |
               सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे |
               जीवन करि जिवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म |
               उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म ||

७) कोणत्याही शुभकार्याला सुरुवात करतानाची प्रार्थना -
               वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ |
               निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ||

८) दिवेलागणीच्या वेळी सायंकाळची प्रार्थना -
             शुभंकरोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा |
             शत्रुबुद्धिविनाशाय दीप्ज्योतिर्नमोस्तुते ||
             दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन: |
             दीपो हरतु मे पाप दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ||