चैत्रांगण 

            लाडक्या माहेरवाशिणीच्या रुपाने चैत्र गौरीचे महिन्याभरासाठी घरोघरी आगमन होते. पूजेमधील 'अन्नपूर्णा' निराळ्या आसनावर बसवून तिची मनोभावे पूजा या महिन्यात केली जाते. तिला गोड नैवेद्य दाखवून नातेवाईक, आप्तेष्ट, आजूबजूच्या सुवासिनींना हळदीकुंकवासाठी निमंत्रण केले जाते.
अन्नपूर्णा म्हणजे प्रत्यक्ष पार्वतीच असून तिचा वास महिनाभर आपल्या घरी असतो. त्यामुळे तिच्या स्वागतासाठी घरापुढील अंगण शेणाने सारवून त्यावर रांगोळी काढली जाते. त्या वैशिष्ट्यपूर्ण रांगोळीला 'चैत्रांगण' म्हणतात. पार्वतीच्या रुपाला शोभेल अशी तिची शस्त्रे म्हणजे शंख, चक्र, गदा, पद्म, आणि तिची वाहने म्हणजे गाय, हत्ती, कासव, नाग, गरुड होत. तिची सौभाग्याची लेणी म्हणजे फणी, करंडा, आरसा, मंगळसूत्र व सुवासिनीच्या ओटीचे ताट असून दारापुढे तुळशी वृंदावन, ओम, स्वस्तिक, आंबा, श्रीफळ, उंबर-पिंपळ वगैरे पुजनीय वृक्ष ही हिंदु संस्कृतीची प्रतीके म्हणजेच रंगीत रांगोळी भरून काढलेले 'चैत्रांगण' होय. गौरीचा लाडका मुलागा म्हणजे गणराया! त्याचे चित्र पण काढतात कारण तो आपल्या आईला घरी नेण्यासाठी आलेला असतो. अशी छान कल्पना या 'चैत्रांगणा' च्या रांगोळीमागे आहे.