निवडक तुकाराम 

१)  जे का रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले |
     तोचि साधू ओळखावा देव तेथेचि जाणावा ||

२) लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा ||
     ऐरावत रत्न थोर, तया अंकुशाचा भार ||
     ज्याचे अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण |
     तुका म्हणे जाण | व्हावे लहानाहुनी लहान ||

३) आनंदाची डोही आनंद तरंग | आनंदची अंग आनंदाचे ||
     काय सांगो जाले कांहीचिया बाही | पुढे चाली नाही आवडीने ||
     गर्भाचे आवडे मातेचा डोहळा | तेथीचा जिव्हाळा थेंबे बिंबे ||
     तुका म्हणे तैसा ओतलासे ठसा | अनुभवे सारीसा सुखा आला ||

४)  आले देवाचीच्या मना तेथे कोणाचे चालेना ||
      हरिश्चंद्र ताराराणी वाहे डोंबाघरी पाणी ||
      पांडावांचा साहाकारी राज्यावरोनि केले दुरी ||
      तुका म्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे ||

५)  आलिया भोगासी असावे सादर | देवावरी भार घालूनिया ||
      मग तो कृपासिंधू निवारी साकडे | येर ते बापुडे काय रंक ||
      भयाचिये पोटी दु:खाचिया राशी | शरण देवासी जाता भले ||
      तुका म्हणे नव्हे काय त्या करिता | चिंतावा तो आंता विश्वंभरा ||

६)  आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने |
     शब्दांचीच वस्त्रे यत्ने करु ||
     शब्दचि आमुच्या जीवीचे जीवन |
     शब्द वाटे धन जनलोका ||
     तुका म्हणे पहा शब्दचि हा देव |
     शब्देचि गौरव पूजा करु ||

७)  सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी |
      कर कटावरी ठेवोनिया ||
      तुळसीहार गळा, कासे पीतांबर |
      आवडे निरंतर हेचि ध्यान ||
      मकरकुंडले तळपती श्रवणी ||
      कंठी कौस्तुभमणी, विराजित ||
      तुका म्हणे माझे हेचि सर्व सुख |
      पाहीन श्रीमुख आवडीने ||

८)   वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे |
      पक्षीही सुस्वरे आळवीती ||
      थेणे सुखे रुचे एकांताचा वास |
      नाही गुणदोष अंगा येत ||
      आकाश मंडप पृथिवी आसन |
      रमे तेथे मन क्रीडा करी ||
      कंथा कमंडलु देह उपचारा |
      जाणवितो वारा अवसरु ||
      हरिकथा भोजन परवडी विस्तार |
      करुनि प्रकार सेवू रुचि ||
      तुका म्हणे होय मनाशी संवाद |
      आपुलाचि वाद आपणासी ||

९)  जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे |
     अंत हे काळीचे कोणी नाही ||
     जाल्या हीन शक्ती नाकडोळे गळती |
      सांडोनि पळ्ती रांडा पोरे ||
      बाईल म्हणे खरे मरता तरी बरे |
      नासिले हे घर थुंकोनिया ||
     तुका म्हणे माझी नसतील कोणी |
      तुज चक्रपाणी वाचूनिया ||

१०)  वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा |
       येरांनी वाहावा भार माथा ||
       खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाही |
       भार धन वाही मजूरीचे ||
       उत्पीतीपाळण संहाराचे निज |
       जेणे नेले बीज त्याचे हाती ||
       तुका म्हणे आम्हा सापडले मूळ |
       आपणची फळ आले हाता ||

११)  ओंकार प्रधान रुप गणेशाचे
       हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ||धृ||
       अकार तो ब्रम्हा, उकार तो विष्णू
       मकार महेश जाणियेला ||१||
       असे तिन्ही देव जेथोनि उत्पन्न
       तो हा गजानन मायबाप ||२||
       तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी
       पहावी पुराणी व्यासाचिया ||३||
                     
Sant Tukaram

Tukaram was born in 1608, in the small village of Dehu, Maharashtra. His father’s name is Bolhoba and mother’s name is Kanakai. Parents of Tukaram died at his young age. Sant Tukaram's first wife, Rakhumābāi, died in 1602 in her early youth. Sant Tukaram and his second wife, Jijābāi (also known as Āvali), had three sons: Santu or Mahādev, Vithobā, and Narayan. His second wife was very impatient and she disliked the way Tukaram spends time in devotion of God. By the age of 41, Tukaram has written over 5000 abhangs. Abhang is one of the types of literature where feelings towards the God, lifestyle and philosophical outlook can be expressed. Sant Tukaram was a devotee of god Vitthala or Vithoba, Pandurang , a form of Krishna. and his Abhangs are much more focused on God Pandurang as well as they express the way ideal lifestyle should be. His abhangs became very popular with the masses of common people Sant Tukaram was also the subject of a biopic, title Sant Tukaram, made in 1936 by V. Damle and S. Fattelal of the Prabhat Film Company, starring Vishnupant Pagnis as the lead, and released on December 12, 1936 at the Central Cinema in Mumbai. The film was a big hit, and broke all previous records by running continuously for 57 weeks.It also had won an award at the 5th Venice International Film Festival in 1937, and still remains a part of film appreciation courses. It is preserved at the National Film Archive of India. The story of Tukaram was also made in Telugu as Bhakta Tukaram in 1973 by Anjali Pictures. Akkineni Nageswara Rao played the title role with great devotion.Dr. Raj Kumar played the role of 'Santa Tukarama' in the Kannada language. Renowned Indian author, poet, sculptor and painter Dilip Chitre (18 September 1938 - 10 December 2009) has translated writings of Sant Tukaram into English in the book titled Says Tuka for which he was awarded the Sahitya Akademi award in 1994. Says Tuka was later translated into other languages