नाम महीमा 

एक तत्त्व नाम दृढ धरी मना |
हरीसी करुणा येईल तुझी ||
ते नाम सोपे रे रामकृष्ण गोविंद |
वाचेसि सदगद जपे आधी ||
नामापरते तत्त्व नाही रे अन्यथा |
वाया आणिक पंथा जाशी झणी ||
ज्ञानदेवे मौन जपमाळ अंतरी |
धरोनि श्रीहरी जपे सदा ||
---                                            संत ज्ञानेश्वर.
========================================================================
नामे सदा शुद्धि, प्राणिया होतसे |
नामापाशी असे, भक्ती मुक्ती ||
नामा ऐसे सोपे, नाहि त्रिभुवनी |
नाम संजीवनी, साधकासी ||
नामे भक्ती जोडे, नामे कीर्ती वाढे |
नामे सदा चढे, मोक्ष हाता ||
यज्ञ दान तप, नामे आली हाता |
नामे सर्व सत्ता , प्राप्त होय ||
नामे म्हणे सदा, नाम ज्याचे मुखी |
नाही याच्या तुकी, दुजा कोणी ||
---                                                       संत नामदेव.
=====================================================================
पंढरीची वारी आहे माझे घरी |
आणिक न करे, तीर्थव्रत ||
व्रत एकादशी, करीन उपवासी |
गाईन अहर्निशी मुखी नाम ||
नाम विठोबाचे, घेईन मी वाचे |
बीज कल्पांतीचे, तुका म्हणे ||
---                                                       संत तुकाराम.
=====================================================================
हरी  उच्चारणी अनंत पापराशी |
जातील लयासी क्षणमात्रे ||
तृण अग्निमिळे समरस झाले |
तैसे नाम केले जपता हरी ||
हरी उच्चरण मंत्र हा अगाध |
पळे भूतबाध, भेणे तेथे  ||
ज्ञानदेव म्हणे, हरी माझा समर्थ |
न करवे अर्थ उपनिषदा ||
---                                          ज्ञानदेव
=========================================================================
नाममुखी सदा, तोचि पै भाग्याचा |
तयासी यमाचा धाक नाही ||
रामनाम हरि सर्वकाळ वसे |
तेथेचि असे हरि  माझा ||
हरिध्यान मुखी, अखंड पै सर्वदा |
न पवे तो आपदा इथे जनी ||
निवृत्ती समता हरिभजन करी |
सर्वत्र कामारी ॠद्धि-सिद्धी ||
---                                               संत निवृत्तीनाथ
=======================================================================